Kvantová terapie

Kvantová terapie je v podstatě rozhovor, který probíhá při vašem plném vědomí. Při rozhovoru se budeme snažit odkrýt zaryté vzorce a programy vašeho chování, které vám brání pohnout se někam dál. Většinu těchto vzorců si neseme z rodiny, ze školy a dalšího sociálního prostředí, kterým jsme byli obklopeni. Tyto programy budeme společně odkrývat a přepisovat. Otevřou se vám tak naprosto nové možnosti které vám život nabízí, jen jste je doposud pod tíhou starých vzorců nedokázali vidět.

Kvantová terapie působí na všech úrovních naší bytosti. A tímto dokáže obsáhnout nejen naše fyzické zdraví, ale i partnerské a vztahové záležitosti, jednoduše může vylepšit jakoukoliv oblast našeho života.

Pro terapii si prosím vyhraďte 2-3 hodiny.